Hempel Protective

Polish_W jaki sposób Hempel pomaga ci dostosować się do przepisów dotyczących zielonego budownictwa?

122 views
Utrzymanie specyfikacji w projektach budowlanych wymaga rozwiązań z odpowiednim wykonaniem, takich jak trwały i estetyczny wygląd. Jeśli projekt budowlany ma na celu także uzyskanie certyfikatu budownictwa ekologicznego, wtedy oczywiście każde rozwiązanie dotyczące powlekania również musi spełniać te wymagania.

Nasze produkty są zgodne z wiodącymi międzynarodowymi normami budownictwa ekologicznego. Normami takimi jak: LEED, BREEAM, DGNB a co najważniejsze, spełniają Twoje potrzeby w zakresie wydajności.

Rate this video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star